Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

 

ΘΕΜΑ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

11 -12- 2012

«Διδάσκοντας Γλώσσα & Ιστορία στην Ε΄ & ΣΤ΄ δημοτικού - Βιωματικές διδακτικές προτάσεις»

 

Εργαστήριο 2 & 3: Σχολική Σύμβουλος, Μπενιάτα Ελένη

Εργαστήριο 1: οι εκπαιδευτικοίκ. Βαγγέλης Παπαδόπουλος, Ηλίας Κοντός και Κατσιγιάννης Θανάσης

 

29 -10- 2012
όλες οι τάξεις

Γ΄ φάση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πιλοτικών Δ.Σ. στα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Σχολική Σύμβουλος, Μπενιάτα Ελένη

 

5-9-2012  &

6-9-2012

όλες οι τάξεις

«Προγραμματισμός σχολικού έτους ? θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και διαχείρισης της σχολικής τάξης»

Σχολική Σύμβουλος, Μπενιάτα Ελένη

10-09-2012

"Πρώτη ανάγνωση & γραφή- πρώτη αρίθμηση" - Δημιουργία ομάδων: Α΄τάξη
 Σχολική Σύμβουλος , Μπενιάτα Ελένη

 

14 -03-2012

«Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό σχολείο»

Σχολική Σύμβουλος, Μπενιάτα Ελένη,

Εργαστήριο: η εκπαιδευτικός κ. Βάσω Παπανικολαϊδη

 

16 -05- 2012

«Τρόποι ένταξης των άτυπων μορφών εκπαίδευσης στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα: Ενδεικτική διαθεματική προσέγγιση του ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών»

Σχολική Σύμβουλος, Μπενιάτα Ελένη σε συνεργασία με το ΚΠΕ Στυλίδας

Επίσκεψη στο πεδίο: Μπενιάτα Ελένη ? Σταυρόπουλος Γιώργος

 

 

 

28/2/2011

 

«Διδασκαλία της γλώσσας στην Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού σύμφωνα με την επικοινωνιακή ?κειμενοκεντρική προσέγγιση ? Υποδειγματική εφαρμογή στην ενότητα 11 των βιβλίων της Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού αντίστοιχα -Το νέο βιβλίο της Γραμματικής Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού»

Ιορδανίδου Άννα, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

 

 

2/2/2011

 

«Διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη»

 

Διδασκάλου Ελένη, Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παν/μίου Θεσσαλίας

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

 

 

8/9/2010

 

«ΔΙδασκαλία και μάθηση την εποχή της πληροφορίας»

Προγραμματισμός και υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου: Παιδαγωγικές και διδακτικές διαστάσεις»

 

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

9/9/2010

 

» » » » » » » » » » » » » » » » »

» » » » » » » » » » » » » » » » »

 

 

16/3/2010

 

«Υποδειγματικές διδακτικές προσεγγίσεις: Γλώσσα ? μαθηματικά ? Αισθητική Αγωγή»

 

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος (για τη γλώσσα και τα μαθηματικά)

Λαμπίτση Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος, (για την Αισθητική Αγωγή)

 

 

9/12/2009

 

«Η Διαχείριση των προβλημάτων Σχολικής τάξης μέσα από το πρίσμα των σύγχρονων ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων»

 

 

Εισηγητές: Ταχματζίδης Ιωάννης, Ψυχολόγος ?Ψυχοθεραπευτής -Εκπαιδευτικός

Λαπαντζή Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

 

 

8/9/2009

 

«Η σημασία της αρχικής αξιολόγησης στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Επισήμανση βασικών σημείων εστίασης, (γνώσεις και δεξιότητες), ανά τάξη στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά».

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

9/9/2009

» » » » » » » » » » » » » » » » »

» » » » » » » » » » » » » » » » »

 

 

 

 

 

16/6/2009

 

Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαχείριση κρίσεων και την αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου

- Αποτίμηση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου για το τρέχον σχολικό έτος: Συμπεράσματα ? Προτάσεις

 

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

17/6/2010

 

» » » » » » » » » » » » » » » » »

» » » » » » » » » » » » » » » » »

 

 

 

4/5/2009

«Διδασκαλία της γλώσσας σύμφωνα με την επικοινωνιακή ? κειμενοκεντρική προσέγγιση:

Υποδειγματική εφαρμογή στην ενότητα Βιβλία ? Βιβλιοθήκες της Ε΄ τάξης »

«Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Γραμματικής Ε΄& ΣΤ΄»

Ιορδανίδου Άννα, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

 

 

 

 

13/2/2009

 

«Γλώσσα Α΄-Β΄ Δημοτικού ?Υποδειγματική επεξεργασία ενότητας στην κατανόηση κειμένου και την παραγωγή ?αξιολόγηση γραπτού λόγου»

«Μαθηματικά Α΄- Β΄: Προσδιορισμός στόχων με βάση το ΑΠ και ενδεικτικοί τρόποι διδασκαλίας βασικών μαθηματικών εννοιών».

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

 

 

 

27/3/2009

 

«Διδασκαλία γλώσσας για την Α΄- Β΄ τάξη σύμφωνα με την επικοινωνιακή ? κειμενοκεντρική προσέγγιση»

«Μαθηματικά Α΄- Β΄: Διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών».

 

Μπενιάτα Ελένη & Μήνας Αθανάσιος, Σχολικοί Σύμβουλοι

 

 

 

11/12/2008

 

Κατανόηση και μάθηση Σχολικών Κειμένων: Παραδείγματα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος και την Ιστορία Γ΄ και Δ΄ τάξης

«Παρουσίαση ενδεικτικού σχεδίου εργασίας (Project) Τοπικής Ιστορίας ? λογοτεχνίας»

 

Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, πάρεδρος ΠΙ,

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

 

 

 

3/9/2008

 

«Αξιολόγηση μαθητή και εκπαιδευτικού έργου: Σύστημα παρατήρησης για την αξιολόγηση της μαθησιακής πορείας και της συμπεριφοράς του μαθητή.

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

4/9/2008

 

» » » » » » » » » » » » » » » » »

» » » » » » » » » » » » » » » » »

20/5/2008

 

«Οργάνωση διδασκαλίας και μαθησιακό περιβάλλον στο μάθημα των ΦΕ στα πλαίσια του ΔΕΠΠΣ» - Δειγματική διδασκαλία στην Ε΄ Δημοτικού: «Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η Τριβή».. «στο μάθημα:

 

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

Υλοποίηση δειγματικής: η εκπαιδευτικός κ Κατερίνα Δουβλέκα

11/4/2008

 

«Αρχές και εφαρμογή Ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας στη Μελέτη Περιβάλλοντος»

«Η Διαθεματική προσέγγιση της Διδασκαλίας: Φιλοσοφία και στάδια ανάπτυξης της μεθόδου Project»

Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, πάρεδρος ΠΙ,

Μπενιάτα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος

 

25-26/2/2004

διημερίδα

«στο Μουσείο για ?Νερό»

Οργάνωση και συντονισμός 2ήμερου εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης

Μπενιάτα Ελένη, εκπαιδευτικός

σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου ?Κορδελιού και την υποστήριξη του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ στο χώρο του Μουσείου Ύδρευσης Θεσσαλονίκης