Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Δειγματικές διδασκαλίες

Στη Β΄ τάξη του ΔΣ Μώλου θα πραγματοποιηθούν 2 δειγματικές διδασκαλίες:

Δευτέρα 11-2-2013: Γλώσσα, Ενότητα 15 «Αλληλογραφώ -Το δελφίνι»: Κατανόηση κειμένου,  παραγωγή & αξιολόγηση γραπτού λόγου (σύνταξη επιστολής) σε επίπεδο τάξης. Διδάσκουσα: Η Σχολική Σύμβουλος Ελένη Μπενιάτα. Διάρκεια 3 ώρες

Τρίτη 12-2-2013: Γλώσσα, Ενότητα 15 «Αλληλογραφώ ?Ζώα υπό εξαφάνιση». Κατανόηση κειμένου, παραγωγή & αυτο- αξιολόγηση γραπτού λόγου σε επίπεδο ομάδας. Διδάσκουσα: Η εκπαιδευτικός της τάξης, Δήμητρα Καρβέλη. Διάρκεια 3 ώρες

Η μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν στην επιμορφωτική ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 14-2-2013.