Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό

Αγαπητοί συνάδελφοι, στο επισυναπτόμενο αρχείο,  μπορείτε να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση σε διακτυακούς τόπους με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα γνωστικά αντικείμενα και την ευέλικτη ζώνη. Οι προτεινόμενες διευθύνσεις έχουν αποσταλεί από το συνάδελφο Παναγιώτη Πήλιουρα,  http://users.sch.gr//ppiliour/

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ