Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Εκπαιδευτικό υλικό για την επίσκεψη στις Θερμοπύλες

Εκπαιδευτικό υλικό, ενδεικτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίσκεψη στον ιστορικό χώρο των Θερμοπυλών μπορείτε να βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα επιλέγοντας από το μενού ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ_ ΥΛΙΚΟ: Πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό.