Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

πιστοποίηση Α΄ επιπέδου στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς ΠΕ/70 & ΠΕ/60 ότι πρόκειται να υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου. Τα προγράμματα πιστοποίησης, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Ιουνίου ? Ιουλίου 2013 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), προβλέπεται να ανακοινωθούν στις αρχές Ιουνίου 2013, οπότε και θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ενώ η έναρξη της διεξαγωγής των προγραμμάτων πιστοποίησης τοποθετείται στα μέσα του ίδιου μήνα.

O Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr ? «Υλικό Επιμόρφωσης» ? «Υλικό Πιστοποίησης (Δείγματα)» (εδώ) περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης. Επισυνάπτεται ο οδηγός με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή στην πιστοποίηση

Επειδή υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης Α' επιπέδου, καθώς και ανάγκη επικαιροποίησης κάποιων γνώσεων και δεξιοτήτων, ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τη δυνατότητα οργάνωσης κάποιων επιμορφωτικών συναντήσεων, εκτός εργασιακού ωραρίου, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί προσεχώς.