Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας

Η διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας οφείλεται σε βλάβη του ΠΣΔ. Θα αποκατασταθεί σύντομα.