Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας κ. Ελένη Μπενιάτα ενημερώνει τους επισκέπτες ότι η ιστοσελίδα, την οποία είχε δημιουργήσει ως Σχολική Σύμβουλος για να εξυπηρετεί την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της 2ης Περιφέρειας, έχει πάψει να ενημερώνεται, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ/70 Στερεάς Ελλάδας.