Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Επιμορφωτικές ημερίδες

Επιμορφωτικές ημερίδες στις 05- & 06-09-2012 για τους εκπαιδευτικούς της 2ης περιφέρειας από τη Σχολική Σύμβουλο, κ. Ελένη Μπενιάτα, με θέμα:

«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου? θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και διαχείρισης της σχολικής τάξης».