Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Δεκαδικοί Γ΄- Δ΄ τάξη

εκπαιδευτικό υλικό και διδακτικές οδηγίες

Το εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται για τη διδασκαλία των δεκαδικών στη Γ΄& Δ΄τάξη. Διαμορφώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο κ. Ελένη Μπενιάτα λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απόψεις της διδακτικής των μαθηματικών και δοκιμάστηκε με επιτυχία σε δειγματικές διδασκαλίες κατά το σχολικό έτος 2011 -2012. τη δεδομένη χρονική περίοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με το σχολικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία των δεκαδικών στη Δ΄τάξη και αργότερα με διαφορετικό προγραμματισμό για τη διδασκαλία των δεκαδικών στη Γ΄τάξη. Περιλαμβάνει:

1. Ένα αρχείο Power point στη διεύθυνση: http://www.authorstream.com/Presentation/elenarchan-1603263/ 2. Διδακτικές οδηγίες  3. φύλλο εργασίας 4. συνοδευτικό υλικό (πλέγμα)