Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Μαθηματικά

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μαθηματικά της φύσης και της ζωής

http://www.eled.uowm.gr/mathslife.htm

Ιστοσελίδα της ομάδας συγγραφής των σχολικών εγχειριδίων Μαθηματικών Α΄ και Γ΄ Δημοτικού (υπέθυνος: Χ. Λεμονίδης).

Δικτυακός τόπος του Πανεπιστημίου Utah των ΗΠΑ με αλληλεπιδραστικές ασκήσεις για όλες τις ενότητες των μαθηματικών για κάθε τάξη: http://nlvm.usu.edu

ΘΑΛΗΣ: Πρόγραμμα Δημιουργίας Φύλλων Ασκήσεων Αριθμητικής για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου http://users.sch.gr/ndelis/thales/index.html

Τα λογισμικά του ΠΙ για τα μαθηματικά Α΄ -ΣΤ΄ http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/

Μαθηματικά: ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» Περιλαμβάνει 3 βιβλία σε αντίστοιχα επίπεδα με ασκήσεις για το μαθητή καιτο δάσκαλο χρήσιμα για όλες τις τάξεις. http://www.pre.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=52

 

Το GCompris, προσφέρει περισσότερες από 100 δραστηριότητες, ενώ αρκετές βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. Είναι ελεύθερο λογισμικό, που σημαίνει ότι μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας ανάγκες, να το βελτιώσετε και, το πιο σημαντικό, να το μοιραστείτε με όλα τα παιδιά του κόσμου. Περιλαμβάνει δραστηριότητες για:

  1. άλγεβρα: πίνακας μνήμης, αρίθμηση, πίνακας διπλής καταχώρησης, είδωλα γεωμετρικών σχημάτων, ... 
  2. παιχνίδια: σκάκι, μνημονικές τεχνικές, σύνδεσε 4, oware, sudoku, ... 

Διατίθεται στο δικτυακό τόπο: http://gcompris.net/-el-

Γ10

Ιστοσελίδα υποστήριξης του βιβλίου Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού

"Η ιστοσελίδα αυτή είναι μια προσπάθεια των συγγραφέων του βιβλίου να δώσουν σε όλους όσους θα εμπλακούν με οποιονδήποτε τρόπο με το νέο βιβλίο, μια σύγχρονη "ζωντανή"  δεξαμενή με πληροφορίες και υλικό καθώς και ένα βήμα για επικοινωνία και έκφραση απόψεων σχετικών με το βιβλίο."

http://users.auth.gr/~kliapis/math.htm

http://illuminations.nctm.org/

Δικτυακός τόπος με υλικό για τα Μαθηματικά (ολοκληρωμένες διδακτικές προτάσεις και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες) -National Council of Teachers of Mathematics

Learn Anytime: με εξαιρετικό υλικό για τα Μαθηματικά.

http://www.learnanytime.co.uk/Maths/Maths.htm

Annenberg Media: Αλληλεπιδραστικό υλικό (Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία)

http://www.learner.org/interactives/index.html

Harcourt Education Publishers: online δραστηριότητες

http://www.harcourtschool.com/hspmath/na/index.html

Είσαστε καλοί στους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις?

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Arithmetic

Mathematics intervention materials: Wave 3 (Για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες)

http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/primary/primaryframework/library/Mathematics/inclusion

Number Time Maths games (BBC) - αλληλεπιδραστικά παιχνίδια για μικρούς μαθητές

http://www.bbc.co.uk/schools/numbertime/games/index.shtml

Ιστοσελίδα με σύντομες δοκιμασίες  για μαθηματικές δεξιότητες ανά ηλικία

http://www.ixl.com/math/grade/pre-k/

BBC-BITESIZES: Games

http://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/numeracy/

BBC-KS1 Maths (Σχέδια μαθημάτων)

http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks1_lessonplans/maths/

BBC-KS1 Maths (Σχέδια μαθημάτων)

http://www.bbc.co.uk/schools/teachers/ks2_lessonplans/maths/

Skool: Προσέγγιση θεμάτων των Μαθηματικών με αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο.

http://www.skoool.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=59

Πολλές και εξαιρετικές αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες (αξιοποιήσιμες και με διαδραστικό πίνακα)

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/interactive/numbers.htm

Teaching ideas: με ποικιλία προτάσεων για τη διδασκαλία ενοτήτων των Μαθηματικών

http://www.teachingideas.co.uk/maths/contents.htm

Ατομικές δραστηριότητες για όλες τις τάξεις (για το εργαστήριο πληροφορικής ή με τη χρήση προβολέα & Η/Υ

http://www.ixl.com/