Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Πρότυπο Εκπαιδευτικό Υλικό

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τα σχέδια διδασκαλίας και το εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόστηκαν σε δειγματικές διδασκαλίες που υλοποίησε η Σχολική Σύμβουλος και εκπαιδευτικοί της 2ης Περιφέρειας και έχουν δοθεί στους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων το σχολικό έτος 2011 -2012. Το εκπαιδευτικό υλικό, (σχέδιο διδασκαλίας, οργάνωση δραστηριοτήτων, φύλλα εργασίας powerpoint) και τα συνοδευτικά αρχεία (λογισμικά, βίντεο κλπ), που χρησιμοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες δειγματικές διδασκαλίες, μπορείτε να τα κατεβάσετε από τις παρακάτω συνδέσεις. Διατίθεται επιπλέον ως ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση σε cd στο γραφείο της σχολικής συμβούλου και είναι στη διάθεση των συναδέλφων εκπαιδευτικών.

 ΝΕΟ

Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Φύλλα εργασίας,  που ενσωματώνουν τις σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών και μπορούν να αντικαταστήσουν το σχολικό εγχειρίδιο για την ενότητα της προπαίδειας στη Β΄δημοτικού. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει προηγουμένως διδαχθεί πιλοτικά και τροποποιηθεί κατάλληλα σε 3 συνολικά δειγματικές διδασκαλίες (2012-2013) που πραγματοποίησαν η σχολική σύμβουλος και ο συνάδελφος Δημήτρης Τρούμπουλος, ο οποίος συμμετείχε και στη διαμόρφωση των φύλλων εργασίας.    Το υλικό μπορείτε να το κατεβάσετε τμηματικά (3 υπερσυνδέσεις) από εδώ   1   2   3

1

ΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: Κατάλληλο για τη διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών στη Γ΄& Δ΄τάξη

Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε δειγματικές διδασκαλίες στη Γ΄ & Δ΄ τάξη από τη Σχολική Σύμβουλο, κ. Ελένη Μπενιάτα, το σχολικό έτος 2011 -2012. Περιλαμβάνει πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό, που ενσωματώνει τις σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής των μαθηματικών για την κατανόηση της έννοιας των δεκαδικών αριθμών και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό.

1. Ένα αρχείο Power point στη διεύθυνση: http://www.authorstream.com/Presentation/elenarchan-1603263/ 

2. Διδακτικές οδηγίες  3. φύλλο εργασίας 4. συνοδευτικό υλικό (πλέγμα)

 

 

2

Ο μαγνήτης προσανατολίζεται ?γήινος μαγνητισμός:

το υλικό προέρχεται από δειγματικές διδασκαλίες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε σχολεία της 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθ/δας από τη Σχολική Σύμβουλο, κ. Ελένη Μπενιάτα σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό κ. Βάσω Παπανικολαϊδη το σχολικό έτος 2011 -2012. Βρίσκεται σε αντιστοιχία με το σχολικό εγχειρίδιο ενσωματώνοντας και διαστάσεις από τη φιλοσοφία τωννέων ΑΠΣ. (ΤΠΕ, ιστορία των επιστημών κλπ)

Ο προτεινόμενος διδακτικός σχεδιασμός και το συνοδευτικό υλικό αποτέλεσε το αντικείμενο βιωματικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄- ΣΤ΄τάξης της 2ης Περιφέρειας. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. Ένα αρχείο Power point στη διεύθυνση: http://www.authorstream.com/Presentation/elenarchan-1603286/

2. Το διδακτικό σχεδιασμό

3

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ?ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ:

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε δειγματικά σε τάξεις ΣΤ΄Δημοτικού και ως μικροδιδασκαλία σε εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς της 2ης Περιφέρειας από τηΣχολική Σύμβουλο, κ. Ελένη Μπενιάτα, το σχολικό έτος 2011 -2012.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 1. 1.Ένα αρχείο Power point στη διεύθυνση: http://www.authorstream.com/Presentation/elenarchan-1603281/
 2. 2.Το διδακτικό σχεδιασμό

 

4

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ?ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ:

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε δειγματικά σε τάξεις ΣΤ΄Δημοτικού και ως μικροδιδασκαλία σε εργαστήριο για τους εκπαιδευτικούς της 2ης Περιφέρειας από τηΣχολική Σύμβουλο, κ. Ελένη Μπενιάτα, το σχολικό έτος 2011 -2012.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 1. 1.Ένα αρχείο Power point στη διεύθυνση: http://www.authorstream.com/Presentation/elenarchan-1603281/
 2. 2.Το διδακτικό σχεδιασμό

 

5

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ: Διαθεματικό PROJECT τοπικής ιστορίας, μουσειακής αγωγής και περιβαλλοντικής εκπαίδεσης. Εφαρμόστηκε δειγματικά σε εκπαιδευτικούς (η Β΄φάση & Γ΄φάση του PROJECT) στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου. Περιλαμβάνει 3 φάσεις (Πριν ?κατά ?μετά την επίσκεψη) με προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας για κάθε φάση. Το PROJECT σχεδιάστηκε από τη Σχολική Σύμβουλο, Δρ Ελένη Μπενιάτα και υλοποιήθηκε στα πλαίσια βιωματικού σεμιναρίου (επίσκεψη στο πεδίο), που   οργανώθηκε σε συνεργασία με το ΚΠΕ Στυλίδας το Μάιο του 2012.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 1. 1.Ένα αρχείο Power point στη διεύθυνση: http://www.authorstream.com/Presentation/elenarchan-1603303/
 2. 2.Το διδακτικό σχεδιασμό συνοπτικά  (3 φάσεις του PROJECT) :

         A ΦΑΣΗ

         Β ΦΑΣΗ     φύλλα εργασίας: 1      2      3       

         Γ ΦΑΣΗ

6

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄: «Η ΖΩΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ»: Ενδεικτικός προγραμματισμός της διδακτικής ενότητας 7, διάρκειας 12 διδακτικών ωρών με προτεινόμενο συνοδευτικό υλικό από τηΣχολική Σύμβουλο, κ. Ελένη Μπενιάτα. Η ενότητα διδάχθηκε πιλοτικά από τους εκπαιδευτικούς της ΣΤ΄τάξης:   Παπαδόπουλο Βαγγέλη, Κοντό Ηλία, Κατσιγιάννη Θανάση και τη σχολική σύμβουλο, κ. Ελένη Μπενιάτα. Ο προτεινόμενος διδακτικός σχεδιασμός και το συνοδευτικό υλικό αποτέλεσε το αντικείμενο σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄- ΣΤ΄τάξης στις 11-12-2012.

 1. 1.Ένα αρχείο Power point στη διεύθυνση:
 2. 2.τα προτεινόμενα γλωσσικά κείμενα

7

«Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ»:Σχέδιο διδασκαλίας διάρκειας 2 ωρών από το πρόγραμμα Μείζονος επιμόρφωσης. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια βιωματικού σεμιναρίου στις 11-12-2012 για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄- ΣΤ΄τάξης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 1. Ένα αρχείο Power point στη διεύθυνση:http://www.authorstream.com/Presentation/elenarchan-1648857
 2. Το διδακτικό σχεδιασμό: ακολουθεί το σενάριο διδασκαλίας που προτείνεται από το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  http://www.epimorfosi.edu.gr/ τόμος Β΄, σελ.64-65

8

«Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ», «Η ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΑΜΑΝΑ ? Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»:Σχέδιο διδασκαλίας διάρκειας 3 ωρών. Ο προτεινόμενος διδακτικός σχεδιασμός και το συνοδευτικό υλικό ανήκει στη Σχολική Σύμβουλο, Δρ Ελένη Μπενιάτα. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια βιωματικού σεμιναρίου στις 11-12-2012 για τους εκπαιδευτικούς της Ε΄- ΣΤ΄τάξης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 1. 1.Ένα αρχείο Power point με το διδακτικό σχεδιασμό και τις υπερσυνδέσεις στη διεύθυνση: http://www.authorstream.com/Presentation/elenarchan-1648860/

2. Το φύλλο εργασίαςχάρτη στερεάςημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (PROJECT) ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

 

Τα 4 παρακάτω προγράμματα ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων υλοποιήθηκαν πιλοτικά σε συνεργασία της σχολικής συμβούλου με συναδέλφους εκπαιδευτικούς της 2ης περιφέρειας. Η μεθοδολογία είναι σύμφωνη με τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδακτική της λογοτεχνίας και του λογοτεχνικού εγγραμματισμού: προτείνει 3 φάσεις για την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. Μαγνητοσκοπήθηκε η φάση της παρουσίασης των λογοτεχνικών βιβλίων από τους μαθητές. Για   λόγους και προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα βίντεο δεν μπορεί να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, ωστόσο βρίσκονται στο γραφείο της σχολικής συμβούλου κ. Μπενιάτα και στη διάθεση όσων εκπαιδευτικών τα ζητήσουν.

1

«ΞΕΝΟΣ, Ο ΑΛΛΟΣ ΜΟΥ ΕΑΥΤΟΣ»: 9ο ΔΣ Λαμίας, από την εκπαιδευτικό κ. Μάρτζι Παπαλελούδη, στη Δ΄τάξη, το σχολ έτος 2008 -2009.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχουν οι δραστηριότητες που σχεδίασε η εκπαιδευτικός στη διάρκεια του προγράμματος.

2

«Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΣΚΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ»: από τη Δ΄τάξη του 25ου ΔΣ Λαμίας, (Ανθήλης), με την εκπαιδευτικό κ. Πετρούλα ,,,,, , το σχολ έτος 2008 -2009. Ένα βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλαρά, για την ιστορία των τσιγγάνων μέσα από 12 διαδοχικούς μύθους.

3

«Η ΑΟΡΑΤΗ ΟΜΠΡΕΛΑ»: 4ο ΔΣ Λαμίας, από την εκπαιδευτικό κ. Βάσω Γιαννάκου, στη Β΄τάξη, το σχολ έτος 2009 -2010. Η προστασία του περιβάλλοντος, η τρύπα του όζοντος και η ηλιοπροστασία τα κύρια μηνύματα.

4

«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΦΤΕΡΟ»: 9ο ΔΣ Λαμίας, από την εκπαιδευτικό κ. Κατερίνα Ζωγλοπίτη, στη Β΄τάξη, το σχολ έτος 2009 -2010. Ένα οικολογικό παραμύθι της Κατερίνας Μουρίκη.

4

"Όλοι ίδιοι και όλοι διαφορετικοί»: στο 11ο & 6ο ΔΣ Λαμίας: 2ωρης διάρκειας δειγματικές διδασκαλίες από τη Σχολική Σύμβουλο, κ. Ελένη Μπενιάτα. Βασικό μήνυμα η αποδοχή της διαφορετικότητας.