Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την καλύτερη ενημέρωση και λειτουργική αναζήτηση σχετικά με την εκπαιδευτική νομοθεσία προτείνουμε:

  1. Την κωδικοποίηση και την αναλυτική ερμηνεία για κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, (Οδηγός για τον εκπαιδευτικό), που έχε εκδοθεί με ευθύνη του ΠΙ, το 2008, στα πλαίσια της πράξης «Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης και Εκπαίδευσης» του Γ΄ Κ.Π.Σ.
  2. την κωδικοποίηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας με τη μορφή συγκεντρωτικού καταλόγου δημοσιευμένης εκπαιδευτικής νομοθεσίας στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ), που προτείνει η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
  3. την κωδικοποίηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας Α/θμιας σε 9 συνολικά ομάδες θεμάτων που προτείνει η Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας: υπερσύνδεσμος

 

1

Λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων

146

2

Προγραμματισμός του Σχολικού Έτους 2010-2011

148

3

ΡΟΜΑ μαθητές

117

4

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

108

5

Αξιολόγηση

162

6

Λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων

124

7

Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

443

8

Ολοήμερα σχολεία

95

9

Γενική Νομοθεσία

377