Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Σύντομο Βιογραφικό

  Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος στη 2η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.

Πραγματοποίησα τις βασικές σπουδές μου στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (1998).

Εργάζομαι στην Δημόσια Εκπαίδευση (με διετή προϋπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση) από το 1983.

Η διδακτική μου εμπειρία στη σχολική τάξη περιλαμβάνει 21 συνολικά έτη υπηρετώντας ως δασκάλα ή προϊσταμένη σε σχολεία των Νομών Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και σε σχολεία της Γερμανίας έχοντας εμπειρία από όλους τους τύπους σχολείων: ολιγοθέσια ? πολυθέσια και σχολεία «Μητρικής Γλώσσας».

Από το 2007 υπηρετώ στη 2η περιφέρεια της Φθιώτιδας ως Σχολική Σύμβουλος.

 

Οι ακαδημαϊκές μου σπουδές περιλαμβάνουν:

  • Μετεκπαίδευση 2ετούς διάρκειας (2000 -2002) στο Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός» στη Γενική Αγωγή, με ετήσια εξειδίκευση στη διδακτική: της πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής, της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας και της Γεωγραφίας.
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 2ετούς διάρκειας στην κατεύθυνση «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ? Νέες Τεχνολογίες», (2002 -2004).
  • Εξειδίκευση ετήσιας διάρκειας στο Τμήμα Γενικών Παιδαγωγικών Μαθημάτων & Συμβουλευτικής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2008).
  • Διδακτορικό τίτλο από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με άριστα στο αντικείμενο της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας (2011)
  • Μιλάω και γράφω άριστα γερμανικά και αγγλικά.
  • Συμμετείχα σε δύο ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διετούς διάρκειας το καθένα και με αντικείμενο έρευνας:                                   α) την Ιστορία της Εκπαίδευσης και                                                                                     β) το σχεδιασμό εκπαιδευτικών διαθεματικών προγραμμάτων, (Project), στα οποία ενσωματώνονται οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας, της μουσειακής αγωγής και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Έχω ενταχθεί μετά από την ανάλογη επιμόρφωση και πιστοποίηση στα παρακάτω Μητρώα Επιμορφωτών:

  • στο Μητρώο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ, (2007).
  • στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β΄ επιπέδου (2009)
  • στο Μητρώο Επιμορφωτών για το Πρόγραμμα της Μείζονος Επιμόρφωσης, (2011).
  • στο Μητρώο Επιμορφωτών για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος) του Δημοτικού, (2011).

Η εμπειρία που διαθέτω σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων και πρωτίστως στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών υπερβαίνει τις 1000 ώρες διδασκαλίας.

 

Τα ερευνητικά/επιστημονικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων προσανατολισμένων στη σύγχρονη προοπτική των Αναλυτικών Προγραμμάτων διεθνώς για επιστημονικά και τεχνολογικά εγγράμματους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση ασχολήθηκα με το σχεδιασμό καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων & την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα γνωστικά αντικείμενα με δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει επί μέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σχέδια μαθήματος, εκπαιδευτικά σενάρια και ολοκληρωμένες διαθεματικές διδακτικές σειρές (project), με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας, επίλυσης προβλημάτων και λήψης απόφασης.

Συμμετείχα επίσης, μετά από διαγωνισμό που προκήρυξε το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, (Ε.Α.Ι.Τ.Υ), σε δύο ομάδες δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών πακέτων για την ενσωμάτωση & παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εργασίες μου στους παραπάνω τομείς έχουν ανακοινωθεί και δημοσιευθεί σε βιβλία, σε πανελλήνια συνέδρια και σε επιστημονικά περιοδικά.

Παράλληλα, παρακολουθώ & ενημερώνομαι από τη σχετική βιβλιογραφία για τις σύγχρονες εξελίξεις στις επιστήμες της αγωγής, συμμετέχω σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια που αφορούν την επαγγελματική μου εξέλιξη.