Ελένη Μπενιάτα, Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ/70 Φθιώτιδας

Συγγραφικό έργο

 

 

ΣυγγραφικΟ -       ερευνητικΟ Εργο  & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

  1. Βιβλία

 

Γκουγκαρά Ευ., Δαγκλή Ολ., Κουτσουρά Ζ., Μπενιάτα Ελ., (2006). Στο (επιμ., Μ. Ρεπούση), Υδάτινες Διαδρομές: από το χθες στο σήμερα. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. (σ.150)

ISBN: 960-7846-60-5

Ολοκληρωμένο Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Μουσείο Ύδρευσης και την Ιστορία της  Θεσ/νίκης. Περιλαμβάνει διαβαθμισμένες δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές των 4 ανώτερων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, με οδηγίες για το μαθητή και το δάσκαλο (σ.150)

 

Μπενιάτα Ελ., (2010). Η Διαθεματικότητα στο πλαίσιο του σύγχρονου προβληματισμού της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Εκδόσεις ΟΙΩΝΟΣ. (σ. 210)

ISBN 978-960-9473?02-6

 

Μπενιάτα Ελ., (2010). Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός: Κατασκευή διδακτικών σειρών για τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου με αντικείμενο κοινωνικο-επιστημονικά θέματα. Εκδόσεις ΟΙΩΝΟΣ (σ. 400)

ISBN 978-960-9473-03-3

 

Τσάπαλης Γ., & Μπενιάτα Ελ., (2010). Ο πρώτος Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος [1873- 1891]: Παιδαγωγικές απόψεις και θεσμικές παρεμβάσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκδόσεις ΟΙΩΝΟΣ. (σ. 115)

ISBN 978-960-9473?05-7

 

Μπενιάτα Ελ., (2010). Ανάπτυξη διδακτικών σειρών για τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Παράδειγμα: Η διαμάχη για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Εκδόσεις ΟΙΩΝΟΣ. (σ. 170)

ISBN 978-960-9473?04-0

 

Μπενιάτα Ελ., (2011). Μελέτη και παιδαγωγική αξιοποίηση των στρατηγικών λήψης απόφασης των μαθητών σε αμφισβητούμενα κοινωνικο ?επιστημονικά ζητήματα. Εκδόσεις ΟΙΩΝΟΣ. (σ. 225)

ISBN 978-960-9473?06-4

 

 

2.  Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό

 

Ρεπούση Μ., Ηλιοπούλου Ι., Τσιβάς Α., Ανδρεάδου Χ., Μπενιάτα Ε., Λάζαρη Σ., Γκόγκολας Σ., (2008). Το Ελληνικό Κράτος: Γέννηση και Ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας. ΥΠΕΠΘ: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ε.Α.Ι.Τ.Υ., αρ. Εκπαιδευτικού πακέτου 09.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ», ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΝΗΡΗΙΔΕΣ" ΕΝΟΤΗΤΑ "ΠΛΕΙΑΔΕΣ".    

http://www.e-liko.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx

 

Ρεπούση Μ., Ηλιοπούλου Ι., Τσιβάς Α., Ανδρεάδου Χ., Μπενιάτα Ε., Λάζαρη Σ., Γκόγκολας Σ., (2008). Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών. ΥΠΕΠΘ: Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ε.Α.Ι.Τ.Υ., αρ. Εκπαιδευτικού πακέτου 12

ΑΝΑΠΤΥΞΗ«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ», ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΝΗΡΗΙΔΕΣ" ΕΝΟΤΗΤΑ "ΠΛΕΙΑΔΕΣ".

http://www.e-liko.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx

 

 

  1. 3.Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων

 

Μπενιάτα Ελ., Τσάπαλη Μ., (2011). Τα Κοινωνικο-Επιστημονικά Ζητήματα ως πλαίσιο για την καλλιέργεια Συστημικής σκέψης κατά τη διαδικασία Λήψης   Απόφασης. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα 2 ? 5 Ιουνίου 2011.   

 

Μπενιάτα Ελ., Τσελφές Β., Τσάπαλη Μ., (2011). Τα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα στο πλαίσιο του επιστημονικού και τεχνολογικού γραμματισμού. Πρακτικά 7ου Παν/νιου Συνεδρίου της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών & Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση: Αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης στις Φυσικές Επιστήμες. Αλεξανδρούπολη 15 - 17 Απριλίου 2011

http://www.7sefepet.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=56&lang=el

 

Μπενιάτα Ελ., Τσελφές Β., Τσάπαλη Μ., (2009). Άτυποι συλλογισμοί και κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Στο  Καριώτογλου, Π., Σπύρτου, Α. και Ζουπίδης, Α. (επιμ) Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση - Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών.. Φλώρινα, σ. 572-580 http://www.uowm.gr/kodifeet/?q=el

 

Μπενιάτα Ελ., Τσελφές Β., (2006). Επιχειρηματολογία και Λήψη Απόφασης σε θέματα «Τεχνοεπιστήμης». Πρακτικά 3ου Παν/νιου Συνεδρίου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης.

 

Μπενιάτα Ελ., (2006). Η Δύναμη της Τριβής: Μια πρόταση για εφαρμογή. Πρακτικά Παν/νιου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». ΠΤΔΕ Θεσσαλίας και Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

 

Μπενιάτα Ελ., (2005). Αρχές Ανάπτυξης Διαθεματικών Προσεγγίσεων για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου»: Συλλογή ? Ανάλυση Δεδομένων Πιλοτικής Εφαρμογής.   Πρακτικά Παν/νιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Σχολής Δυτ. Μακεδονίας: Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στην Εκπαίδευση.

 

Μπενιάτα Ελ., (2003). Διαμόρφωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος με σημείο αναφοράς το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργάνωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Θεσσαλίας με θέμα: Βιβλία, Υλικά, Λογισμικά για την Εκπαίδευση: Από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη, 13-14 Δεκεμβρίου 2003: σ. 25-35

 

 

  1. 4.Δημοσιεύσεις σε περιοδικά:

 

Μπενιάτα, Ελ., (2006). Σχεδιασμός και διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την οικοδόμηση της έννοιας της Τριβής. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και πράξη τ. 19.

 

Μπενιάτα, Ελ., (2005). Η διαθεματικότητα στα πλαίσια του σύγχρονου προβληματισμού για τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και πράξη. τ. 12.

 

Μπενιάτα Ελ., (2004). Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού για το Μουσείο Ύδρευσης Θεσ/νίκης: Περιβαλλοντικές διαστάσεις. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τ. 32.

 

 

 

 

 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

App1

App2